AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Put kojim se ređe ide

Skot Pek

"Kada zaista shvatimo da je život težak – kada to stvarno jednom shvatimo i prihvatimo – tada on prestaje da bude težak."

* * *

"Osećanje lične vrednosti – "Ja sam vredna osoba" – esencijalno je za mentalno zdravlje i predstavlja stub samodiscipline."

* * *

"Samodisciplina je dokaz da pazimo sebe."

* * *

"Samo kroz veliko iskustvo i dugo sazrevanje stičemo sposobnost da realno sagledamo svet i naše mesto u njemu, a samim tim i realističan pristup sopstvene odgovornosti u odnosu na njega i na sebe same."

* * *

"Život mudrosti mora biti život kontemplacije kombinovan sa akcijom."

* * *

""Tokom čitavog života, čovek mora nastaviti da uči da živi" – rekao je pre dva milenijuma Seneka – "i ono što će vas još više zapanjiti, jeste da čitavog života morate učiti da umirete.""

* * *

"Ljubav je prevelika i preduboka da bi ikada bila shvaćena, izmerena ili ograničena rečima."

* * *

"Ljubav je, po mome, volja da sebe proširimo da bismo potpomogli sopstveni i tuđi duhovni razvoj i sazrevanje."

* * *

"Kada nekoga volimo, naša ljubav postaje vidljiva i stvarna samo kroz naš napor – kroz činjenicu da smo spremni da za nekoga (ili za sebe samoga) učinimo dodatan korak ili prepešačimo dodatnu milju."

* * *

"Volja je želja dovoljnog intenziteta da bi se pretvorila u akciju."

* * *

"Jedini pravi cilj ljubavi je duhovno sazrevanje i ljudska evolucija."

* * *

"Ljubav nije osećanje."

* * *

"Prava ljubav podrazumeva posvećenost i mudrost."

* * *

"Osnovni oblik delovanja ljubavi je pažnja. Kada nekoga volimo, poklanjamo mu svoju pažnju i posvećujemo se njegovom razvoju. Kada volimo sebe, mi se bavimo sopstvenim razvojem."

* * *

"Ceo život predstavlja rizik i kada živimo sa više ljubavi, izlažemo se većem broju rizika."

* * *

"Na kraju, samo kada čovek napravi skok u totalnu individiualnost, psihološku nezavisnost i jedinstvenu individualnost, on je slobodan da nastavi višim putevima duhovnog rasta i da pokazuje ljubav u njenim najširim dimenzijama."

* * *

"Najviši oblici ljubavi su, po pravilu, apsolutna stvar slobodnog izbora, a ne izrazi konformizma."

* * *

"Što sam čuda više tražio, više sam ih i nalazio."

* * *

""Istinska čuda sveta su svuda, u najsitnijim delovima našeg tela, u ogromnim prostranstvima kosmosa, u intimnim vezama svih stvari... Mi smo deo fino izbalansiranog ekosistema u kome se međuzavisnost slaže sa individualnošću. Svi smo mi individue, ali smo i deo veće celine, ujedinjeni u nečem ogromnom i lepom, što se ne da opisati. Spoznaja čuda je subjektivna esencija samospoznaje, koren iz koga rastu najplemenitije ljudske osobine i iskustva.""

* * *

"Kada počnem da radim sa novim pacijentom, ja obično nacrtam veliki krug. Onda ucrtam malu nišu. Pokazujući unutrašnjost niše kažem mu: "Ovo predstavlja svesni um. Preostali deo kruga, devedet pet procenata i više, predstavlja vaše nesvesno. Ako radite dugo i mnogo na razumevanju samog sebe, otkrićete da taj ogromni deo vašeg mozga, koga ste tako malo svesni, sadrži bogatstva iznad najmaštovitijih očekivanja.""

* * *

"Jedan od načina da saznamo za postojanje ovog ogromnog i skrivenog carstva uma, i naslutimo bogatstvo koje ono skriva, je saznanje preko snova."

* * *

"Ako se identifikujemo sa svojim konceptom o sebi ili svojom svešću ili svešću uopšte, onda moramo da kažemo u vezi sa nesvesnim, da je ono mudriji deo nas."

* * *

"Um, koji ponekada smatra da ne postoje takve stvari kao što su čuda, sam po sebi je čudo."

* * *

"U svakom slučaju, bez obzira kako ih opisujemo i gde ih lociramo, "čuda" pokazuju da naš ljudski rast potpomaže sila van naše svesne volje. Da bismo bolje razumeli prirodu te sile možemo razmatrati još jedno čudo: razvoj procesa života samog po sebi koga smo nazvali evolucija."

* * *

"Duhovno sazrevanje je evolucija jedinke."

* * *

"Kada sazrevamo to je zato što na tome radimo, a na tome radimo zato jer sebe volimo. Mi se uzdižemo kroz ljubav. Ljubav kao proširenje sebe je činjenica evolucije. To je evolucija u progresu."

* * *

"Možemo samo da postavimo hipotezu. Ne znam ni za jednu hipotezu koja bi bila bolja od postulacije da je Bog intimno povezan sa nama – toliko intimno da je On deo nas. Kada tražite najbliže mesto gde bi trebala biti milost, potražite ga u sebi. Ako tražite mudrost veću od te koju imate, potražite je u sebi. Ovo pokazuje da je veza između Boga i čoveka, bar delom, veza između svesnog i nesvesnog. Da pojednostavimo – naše nesvesno je Bog. Uvek smo bili deo Boga. Bog je uvek bio sa nama, sada je, i uvek će biti."

* * *

"Doživljaj duhovne moći je u osnovi radostan doživljaj. To je radost koja dolazi nakon ovladavanja sobom. Zaista ne postoji veće zadovoljstvo nego biti ekspert, stvarno znati šta radite. Oni koji su duhovno najviše sazreli su oni koji su majstori življenja."

(Izdavač: Narodna knjiga – Alfa, Beograd, 2002. godina)

Pretraga

Biografija - Skot Pek

Skot PekMorgan Skot Pek (1936–2005) bio je psiholog i autor bestselera, najpoznatiji po svojoj prvoj knjizi Put kojim se ređe ide iz 1978. godine.

Pek je rođen u Njujorku i odgajan je kao protestant. Sa 13 godina roditelji su ga poslali u prestižnu školu u Nju Hempširu.

Pek je u svojim knjigama kombinovao znanja i iskustva koje je stekao u praksi sa religijskim stavovima ljudi koje je upoznao.

Pek je bio oženjen Lili Ho i imali su troje dece. Razveli su se 2004., a Pek se potom ponovo oženio. Umro je 2005. u svom domu u Konektikatu od Parkinsonove bolesti.