AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Vaša reč je vaš čarobni štapić

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Florens Skovel Šin

"Isus Hrist je istakao kolika je moć reči: "Prema rečima vašim bićete odbranjeni i prema rečima vašim bićete osuđeni" i "smrt i život u vlasti su jezika"."

* * *

"Prema tome, mi imamo moć da promenimo nepovoljne okolnosti ukoliko iznad njih zamahnemo čarobnim štapićem naše reči. Umesto žalosti pojavljuje se radost, umesto bolesti javlja se zdravlje, umesto oskudice nastaje izobilje."

* * *

"Sposobnost zamišljanja je kreativna sposobnost i bitno je odabrati reči koje donose uočljivo ispunjenje onoga što se zahteva."

* * *

"Nikada nemojte da vizualizacijom namećete određenu sliku. Pustite da Božanska Zamisao zablesne u vašem svesnom umu. U tom slučaju učenik postupa u skladu sa Božanskim Planom."

* * *

"Isus Hrist je rekao: "Vi ćete spoznati Istinu i Istina će vas osloboditi." To znači da moramo da spoznamo Istinu o svakoj situaciji sa kojom se suočavamo. Nema Istine u oskudici ili ograničenju. On zamahnu čarobnim štapićem Svoje Reči i pustinja se obradova i procveta kao ruža."

* * *

"Strah, sumnja, strepnja, bes i ogorčenost uništavaju ćelije u telu, uznemiruju nervni sistem i izazivaju bolest i nesreću. Sreću i zdravlje treba da zaslužimo apsolutnim kontrolisanjem osećajne prirode."

* * *

"Snaga pomera, a nju samu ne možemo pomeriti. Kada smo smireni i vedrog duha, imamo dobar apetit, osećamo se zadovoljno i srećno, uprkos tome što su spoljašnje okolnosti protiv nas, ovladali smo svojom emocionalnom prirodom. Tada imamo moć da "ukrotimo vetrove i valove", da kontrolišemo uslove."

* * *

"Naša reč je naš čarobni štapić, zato očigledni neuspeh pretvaramo u uspeh."

* * *

"Znamo da su naše univerzalne zalihe beskrajne i direktne, a sve naše potrebe se odmah ispoljavaju u spoljašnjem svetu."

* * *

"Prepreke Božanskom Delovanju sada su uklonjene i moje dobro mi uz milost dolazi na čudesan način."

* * *

"Iako se činilo nemogućim, moje dobro se sada dešava, neočekivano se sada događa!"

* * *

"Beskrajno dobro mi sada dolazi na bezbroj načina."

* * *

"Svestan sam svog dobra i prikupljam žetvu beskrajnih prilika."

* * *

"Ja sam usklađen, staložen i magnetski privlačan. Sada privlačim sebi ono što mi pripada. Moja moć je Božija moć i ona je neodoljiva!"

* * *

"Nema nadmetanja na Duhovnom planu. Ono što mi s pravom pripada uz milost mi je dato."

* * *

"Ne postoje izgubljene prilike u Božanskom Umu; čim se jedna vrata zatvore, druga se otvaraju."

* * *

"Imam odličan posao, u odličnim uslovima, i radim odlično, za odličnu platu."

* * *

"Ne odupirem se ovoj situaciji. Prepuštam je rukama Beskonačne Ljubavi i Mudrosti. Neka se dogodi Božanska Zamisao. Moje dobro sada mi pristiže u postojanom, neprekidnom i stalno rastućem naviranju uspeha, sreće i obilja."

* * *

"Savršeno sam usklađen sa delovanjem zakona. Stojim po strani i prepuštam Beskonačnoj Inteligenciji da moj put učini lakim i uspešnim."

* * *

"Ono što je Bog učinio za druge, može da učini i za mene, i još više od toga!"

* * *

"Čovek dolazi na svet potpuno obezbeđen od Boga, a sve želje i potrebe su već na njegovom putu. Ove zalihe dobra se oslobađaju verom i Izgovorenom Rečju. "Ako veruješ, sve je moguće.""

* * *

"Sada iz planetarnog obilja uzimam svoje neposredne i beskrajne zalihe dobra. Svi kanali su oslobođeni! Sva vrata su otvorena!"

* * *

"Moj Bog je Bog obilja i sada dobijam sve što želim i što mi je potrebno, i još mnogo više od toga."

* * *

"Sreća se zaslužuje savršenom kontrolom emocionalne prirode. Nema sreće tamo gde postoje strah, zabrinutost ili prestravljenost. Uz savršenu veru u Boga dolazi osećanje sigurnosti i sreće."

* * *

"Kada znamo da postoji nepobediva moć koja štiti nas i sve koje volimo, i koja ispunjava svaku opravdanu želju našeg srca, sva nervna napetost popušta i mi smo srećni i zadovoljni. Ne uznemiravaju nas nepovoljne okolnosti jer znamo da Beskonačna Inteligencija štiti naše interese i svaku situaciju koristi da bi ostvarila naše dobro. "Načiniću put u bespuću i reke u pustinji.""

* * *

"Moje beskrajno dobro sada mi dolazi na bezbroj načina."

* * *

"Svaki dan mi donosi srećna iznenađenja. "Gledam u čudu ono što je preda mnom.""

* * *

"Želja mog srca je savršena zamisao Božanskog Uma, trajna i neuništiva, i uz milost se sada ostvaruje na čudesan način."

* * *

"Opraštam svima i svako oprašta meni. Kapije se otvaraju za moje dobro."

* * *

"Moja vera izgrađena je na steni i sada se želja mog srca ostvaruje, uz milost i na savršen način."

* * *

"Znam da ništa ne može da porazi Boga, zato ništa ne može da porazi ni mene."

* * *

"Ako nešto izgubimo, to pokazuje da u podsvesnom umu imamo misao o gubitku. Kada izbrišemo lažno uverenje, izgubljena stvar, ili nešto ravno njoj, pojaviće se na spoljašnjem planu."

* * *

"Mi možemo da izgubimo samo ono što nam po Božanskom Pravu ne pripada ili što nije dovoljno dobro za nas."

* * *

"Ne postoji gubitak u Božanskom Umu, zato ne mogu da izgubim ništa što je s pravom moje. Beskonačna Inteligencija nikada ne kasni! Beskonačna Inteligencija zna kako da to ponovo vrati."

* * *

"Ne postoji gubitak u Božanskom Umu, zato ne mogu da izgubim ništa što mi pripada. To će mi ponovo biti vraćeno ili ću dobiti nešto ravno tome."

* * *

"Za svakog čoveka postoji određeni Božanski Plan! Kao što se u žiru nalazi savršena slika hrasta, božanski plan našeg života je u našem nadsvesnom umu. U Božanskom Planu ne postoje ograničenja, već samo zdravlje, bogatstvo, ljubav i savršeno samoispoljavanje."

* * *

"Dakle, na našem putu uvek se nalazi Božanski Izbor. Svaki dan moramo da živimo u skladu sa Božanskim Planom ili da snosimo nepovoljne posledice."

* * *

"Oslobađam se svega što nije božanski isplanirano za mene i sada se ostvaruje Božanski Plan mog života."

* * *

"Ono što je moje po Božanskom Planu nikada mi ne može biti oduzeto. Božiji savršeni Plan u odnosu na mene izgrađen je na čvrstoj steni."

* * *

"Sledim čudesni put intuicije i uz milost se nalazim u Obećanoj Zemlji."

* * *

"Kada smo usklađeni i srećni, mi smo zdravi! Sve bolesti potiču od greha ili narušavanja Duhovnog Zakona."

* * *

"Kada sebe vidimo onako kako nas vidi Bog, postaćemo blistavo biće, vanvremeno, bez rođenja i bez smrti, jer "Bog je načinio čoveka na Svoju sliku i priliku"."

* * *

"Živim u čudesnom sadašnjem trenutku, koji se ne rađa i ne umire. Ja sam jedno sa Jedinim!"

* * *

"Ti si u meni: Večna radost. Večna mladost. Večno bogatstvo. Večno zdravlje. Večna ljubav. Večni život."

* * *

"Ono što vam se ne sviđa ili što ne podnosite svakako će vas zadesiti, jer kada nešto ne podnosimo, u podsvesnom umu stvaramo živu sliku koja se ispoljava. Jedini način da izbrišemo ove slike jeste pomoću neopiranja."

* * *

"Sada jasno vidim savršeni plan svog života. Božanski entuzijazam me podstiče i sada ispunjavam svoju sudbinu."

* * *

"Duhovni stav u odnosu na novac jeste saznanje da je Bog naš snabdevač i da svojom verom i izgovorenom rečju uzimamo novac iz obilja Univerzuma. Kada postanemo svesni toga, gubimo svu pohlepu za novcem i neustrašivo ga puštamo u opticaj. Uz naš čarobni novčanik Duha, naše snabdevanje je beskrajno i neposredno, i znamo da davanje prethodi primanju."

* * *

"Sve ono što tražim sada traži mene."

* * *

"Nalazim se u moru obilja. Jasno vidim svoje neiscrpne zalihe. Jasno vidim šta tačno treba da uradim."

* * *

"Ništa nije previše dobro da bi bilo istinito. Ništa nije previše čudesno da bi se dogodilo. Ništa nije previše dobro da bi potrajalo."

* * *

"Odaberite afirmaciju koja vas najviše privlači i zamahnite njome iznad situacije sa kojom se suočavate. To je vaš čarobni štapić, jer vaša reč je Bog na delu."

(Izdavač: Leo commerce, Beograd, 2016. godina)

Pretraga

Biografija - Florens Skovel Šin

 Florens Skovel ŠinFlorens Skovel Šin (1871-1940), poznatija kao "čudotvorka", godinama je držala školu metafizike u Njujorku. Bila je veoma popularna kao duhovni učitelj i iscelitelj, uvek spremna za razgovor, otvorena i duhovita. Nikada nije bila konvencionalna niti se trudila da ostavi utisak na druge, što je možda jedan od razloga ogromnog uticaja koji je izvršila svojim knjigama. Ona piše o onom što nam je blisko, svakodnevno, i njeno duhovno učenje probija se snažno i jasno...

"Kada razvijemo svoju intuiciju i steknemo naviku predosećanja, uvek smo na pravom putu. Živeti intuitivno znači život u četvrtoj dimenziji, u svetu čuda", poručuje nam Florens Skovel Šin.

"Postanimo svesni čuda, pripremimo se za njih, očekujmo čuda, i ona će se ostvariti, jer ih tako prizivamo u svoj život. Postanimo kao malo dete i poverujmo da smo uspešni. Imaginacija je čovekova radionica, makaze uma, pomoću nje čovek kroji događaje u svom životu."