AutoriPotražite vašeg omiljenog autora!

Tajna vrata uspeha

Florens Skovel Šin

"Uspešnog čoveka uvek pitaju: "U čemu je tajna vašeg uspeha?""

* * *

"Svi žele da znaju kako da otvore tajna vrata uspeha."

* * *

"Uspeh je tu za svakoga, ali kao da se krije iza nekih vrata ili nekog zida. U Bibliji nailazimo na izuzetnu priču o rušenju zidina Jerihona."

* * *

"Naravno, sve biblijske priče imaju metafizičko tumačenje."

* * *

"Sada ćemo govoriti o vašem jerihonskom zidu: zidu koji vas odvaja od uspeha. Gotovo da nema čoveka koji nije izgradio zid oko svog Jerihona. U tom gradu, u koji ne možete da uđete, nalaze se neviđena blaga, vaš bogomdani uspeh i sve što vam srce poželeti može!"

* * *

"Kakav ste zid izgradili oko svog Jerihona? Često je to zid ozlojeđenosti – kivni smo na nekoga ili na nešto i tako zatvaramo mogućnost za svoju dobrobit."

* * *

"Sledeća izjava neutrališe zavist i ozlojeđenost: "Ono što je Bog uradio za druge, sada čini za mene, i više od toga.""

* * *

"Reč ostvarenja donosi promenu u vašim poslovima, pošto su reči i misli oblik talasne aktivnosti."

* * *

"Zainteresovanost za svoj posao i uživanje u onome što radite otvara Tajna vrata uspeha."

* * *

"Dramatizacijom sopstvenog života – zainteresovanošću za ono što radi, izvukao je maksimum iz svojih lutanja."

* * *

"To je Tajna uspeha – da drugima učinite zanimljivim ono čime se bavite. Budite za nešto zainteresovani, pa ćete i drugima biti zanimljivi."

* * *

"Dobro raspoloženje ili osmeh često otvaraju tajna vrata. Kinezi kažu: "Čovek bez osmeha ne sme da otvara prodavnicu"."

* * *

"Život u prošlosti i jadanje zbog nevolja koje su vas zadesile, grade debeo zid oko vašeg Jerihona."

* * *

"Ako previše pričate o svojim poslovima, rasipate snage i postavljate ispred sebe neprelazan zid."

* * *

"Uspeh nije tajna, uspeh je sistem."

* * *

"Mnogi ljudi samo stoje ispred zida obeshrabrenosti. Hrabrost i istrajnost su deo sistema. To otkrivamo u životima svih uspešnih muškaraca i žena."

* * *

""Ljudi uglavnom odustaju pre nego što im se nešto veliko dogodi. Uspešan čovek nikada ne odustaje"."

* * *

"Njegov jerihonski zid se srušio jer je odbio da se obeshrabri."

* * *

"Reč "uspeh" samo se dva puta pominje u Bibliji, i oba puta je to u Knjizi Isusa Navina."

* * *

"Put ka uspehu je prav i uzan. To je put utonulosti u ljubav, put nepodeljene pažnje.<"

* * *

""Vi privlačite ono o čemu puno razmišljate.""

* * *

"Zato, ako puno razmišljate o nemaštini, privlačite nemaštinu. Ako puno razmišljate o nepravdi, privlačite još veću nepravdu."

* * *

"U narodnim pričama i bajkama, poteklim od legendi zasnovanih na Istini, nalazimo istu zamisao – reč otvara vrata i razmiče stene."

* * *

"Priča je veoma podsticajna, jer vam daje spoznaju kako će se VAŠE stene i prepreke ukloniti kada izgovorite pravu reč."

* * *

"Zato, izgovorimo sada: Neka se zidovi nemaštine i odlaganja sruše i puste me da, praćen milošću, uđem u Obećanu Zemlju."

* * *

Kada znamo da nam se sve što šaljemo vraća natrag, počinjemo da se plašimo sopstvenih bumeranga."

* * *

"Svi mi izlazimo iz Egipta, iz ropstva. Vaše sumnje i strahovi drže vas porobljene. Suočavate se sa situacijom koja izgleda beznadežna. Šta vi tu možete? To je kao da pravite opeku bez slame."

* * *

"Ipak, setite se reči Gospoda: "Nego idite sada, radite; jer ni slamka vam se neće dati, ali opeke ćete davati na broj"."

* * *

"Pravićete opeku bez slame. Bog nam pokazuje izlaz kada izlaza nema!"

* * *

"Razložni um, intelekt, zauzima Faraonov tron u vašoj svesti. On neprestano govori: "To je nemoguće. Nema svrhe!""

* * *

"Moramo da uklonimo ove odbojne sugestije snažnom afirmacijom! Uzmite, na primer, sledeću izjavu: "Neočekivano se događa, moje naizgled nemoguće dobro sada se pukim slučajem dešava.""

* * *

"Ovim se zaustavljaju svi argumenti čitave armije neprijatelja (razložnog uma)."

* * *

"Pomislite na radost stvarne i večne oslobođenosti od Faraona ugnjetavanja – da u podsvesti uspostavite predstavu o sigurnosti, zdravlju, sreći i obilju. To bi značilo život oslobođen svih ograničenja!"

* * *

"Bilo bi to Carstvo o kome je govorio Isus Hrist, gde nam se sve stvari automatski dodaju. Kažem da nam se automatski dodaju, zato što je sav život vibracija – i, kada vibriramo uspehom, srećom i obiljem, sve što simbolizuje ova stanja svesti, automatski će prionuti za nas."

* * *

"Osećajte se bogato i uspešno, pa ćete iznenada dobiti veću svotu novca ili neki neočekivani poklon."

* * *

"Ako ste kojim slučajem puni zavisti i ozlojeđenosti, poslužite se sledećom izjavom: "Ono što Bog radi za druge, sada čini za mene i više od toga!""

* * *

"Nijedan čovek ne može vam nešto dati, osim vas samih, kao što nijedan čovek ne može nešto da vam oduzme, osim vas samih. "Igra života" je igra za jednu osobu: kako se vi budete menjali, menjaće se i svi ostali uslovi."

* * *

"Hajde da se sada oslobodimo tiranije negativnog mišljenja: robovali smo sumnji, strahovima i ukorenjenim gledištima, hajde da se izbavimo kao što je Mojsije izbavio decu Izraelovu, i izađemo iz egipatske zemlje, iz ropstva."

* * *

"Pronađite misao koja vas najviše muči; stvar od koje sve zavisi. Pronađite vaš "Carski klin"."

* * *

"Možemo da parafraziramo svete spise i kažemo: Kada se za nešto moliš, veruj da to već imaš. Kada se moliš, delaj kao da si to već primio."

* * *

"Da li delamo vođeni motivima straha ili vere? Usrdno posmatrajte sopstvene motive, jer od njih proističu rešenja za sporna pitanja u životu."

* * *

"Duhovni stav prema novcu je da imate poverenja u Boga kao svog snabdevača. Da biste zadržali svoje posede, uvek imajte na umu da su ona Bog koji se ispoljio. "Ono što Gospod daje ne može se umanjiti", pa će se, čim se jedna vrata zatvore, druga otvoriti."

* * *

"Nikada ne govorite o nemaštini i ograničenjima jer će vas "vaše reči osuditi". Udružujete se sa onim što primećujete, a ako uvek primećujete neuspeh i teškoće, udružićete se sa neuspehom i teškoćama."

* * *

"Morate stvoriti naviku da živite u četvrtoj dimenziji, u "Svetu Čudesnog". To je svet u kome ne sudite na osnovu izgleda."

* * *

"Uvežbajte svoje unutrašnje oko da kroz neuspeh vidi put do uspeha, kroz bolest put do zdravlja, kroz nemaštinu put do obilja."

* * *

"Podariću vam zemlju koju vaše unutrašnje oko vidi, što znači: "Podariću vam zemlju koju vidite.""

* * *

"Čovek koji je postigao uspeh ima nepokolebljivu zamisao o uspehu. Ona je utemeljena na steni istine i ispravnosti, i opstaće. U suprotnom, biva izgrađena na pesku i sprana u more, vrativši se u svoje prvobitno ništavilo."

* * *

"Zakon pripreme radi u oba pravca. Ako se pripremate za nešto čega se plašite ili što ne želite, to počinjete da privlačite."

* * *

"Obilje je božanska zamisao za svakoga. Vaši ambari treba da budu puni, a vaša šolja da se preliva, mada moramo naučiti da ispravno tražimo."

* * *

""Pozivam se na zakon uvećanja: Moje sledovanje dolazi od Gospoda, i sada se, praćeno milošću, gomila i uliva"."

* * *

"Svakoga dana morate da pravite izbore – hoćete li biti mudri ili budalasti? Hoćete li da se pripremite za svoje dobro? Hoćete li se u džinovskom zamahu okrenuti veri? Ili ćete služiti sumnji i strahu, ne donoseći nimalo ulja za svoju lampu?"

* * *

"Svakog dana proveravajte svoju svest i pažljivo osmotrite za šta se pripremate. Ako se plašite nemaštine i čuvate svaki dinar, privlačite time još veću nemaštinu. Ako mudro koristite ono što imate, to će otvoriti put da vam dođe još više."

* * *

"I tako sam sačinila izjavu: "Bog je moj dobavljač – imam magični novčanik duha koji nikad ne može da se isprazni. Kako se novac troši, odmah se i vraća. Praćen milošću, on je uvek prepun". Ovo u umu stvara živu sliku: primate iz banke imaginacije."

* * *

"Prema tome, pripremite se za svoje "nepredviđeno dobro". Neka svaka vaša misao i delo iskažu vašu nepokolebljivu veru. Svaki događaj u vašem životu je kristalizovana ideja. Nešto što ste prizvali bilo strahom ili verom. Nešto za šta ste se pripremali."

* * *

"Zato budimo mudri i ponesimo ulje za svoje lampe, pa ćemo, kada to najmanje budemo očekivali, pobrati plodove svoje vere."

* * *

"Moje lampe sada su ispunjene uljem vere i ostvarenja."

* * *

"Vera je očekivanje. "Po veri vašoj neka vam bude.""

* * *

"Možemo da kažemo i: neka vam bude shodno vašim očekivanjima. Dakle, šta očekujete?"

* * *

"Izmenite svoja očekivanja i promenićete uslove."

* * *

"Počnite da se ponašate kao da očekujete uspeh, sreću i obilje; pripremite se za dobro."

* * *

"Uradite nešto da pokažete kako očekujete da ono dođe. Samo će aktivna vera ostaviti utisak na podsvest."

* * *

"Ponekad čujem kako ljudi kažu: "Ne idem u prodavnice jer ne mogu ništa da kupim". Upravo je to razlog da idete u prodavnice. Počnite da budete prijatelji sa onim stvarima koje želite ili su vam potrebne."

* * *

"Nastavite da uočavate lepe stvari i napravićete nevidljivi kontakt. Pre ili kasnije ove stvari biće privučene u vaš život, osim ako ne kažete: "Jadan ja, to je previše dobro da bi bilo istinito"."

* * *

"Od Boga možete da očekujete svako naizgled nemoguće Dobro, ako ne ograničite puteve kojima ono može stići."

* * *

"Spoznajte da je svaki blagoslov Bog na delu, te vidite Boga u svakom licu i Dobro u svakoj situaciji: to vas čini gospodarem svih uslova."

* * *

""Vera je suština stvari kojima se nadamo, i dokaz stvari koje se ne daju videti"."

* * *

"Možemo reći: Očekivanje je suština stvari kojima se nadamo, ili: Očekivanje je suština stvari od kojih strahujemo."

* * *

""Ono što sam očekivao me je i sustiglo.""

* * *

"Ništa nije previše dobro i krasno da bi bilo istinito, da bi se desilo, da bi potrajalo, dovoljno je da se obratite Bogu za svoje dobro."

* * *

"Sada pomislite na blagoslove koji vam izgledaju tako daleki i počnite da ih očekujete sada<, jer Bog deluje na neočekivane načine da bi Svoja čuda izveo. U Bibliji ima tri hiljade blagoslova."

* * *

"Očekujem neočekivano, moje veličanstveno dobro sada pristiže."

* * *

"Duhovni razvoj podrazumeva sposobnost da stojite mirno, ili da stanete u stranu, i pustite Beskonačnu Mudrost da ukloni vaš teret i bije vaše bitke. Kada se ukloni teret ozlojeđenosti, doživljavate olakšanje! Prema svima ste blagonakloni i svi vaši organi počinju pravilno da funkcionišu."

* * *

"Toliko slušamo o uravnoteženoj ishrani, ali bez uravnoteženog uma ne možete da svarite ono što jedete, bilo to kalorično ili ne."

* * *

"Neopiranje je veština. Kada se postigne, svet je vaš! Mnogi pokušavaju da iznude okolnosti. Vaše trajno dobro nikada neće doći nametanjem lične volje."

* * *

"Velika prilika i uspeh obično se ušunjaju kada im se najmanje nadate. Morate dovoljno dugo da se prepustite da bi počeo da deluje veliki zakon privlačnosti."

* * *

"Često kažem: "Nemojte da želja vašeg srca postane srčano oboljenje". Bivate potpuno demagnetizovani kada nešto previše želite. Brinete se, strahujete i u agoniji ste. Postoji jedan magijski zakon ravnodušnosti: "Ništa od ovoga me ne dodiruje"."

* * *

"Aladin i njegova čarobna lampa simbolišu Reč. Aladin je protrljao lampu i sve njegove želje su se ostvarile. Vaša reč je vaša lampa. Reči i misli su oblik talasne aktivnosti i ne vraćaju se prazne."

* * *

"Neprestano ubirete plodove svojih reči."

* * *

"Ja vam kažem: "Oslušnite koja izjava u vama nešto pokreće. Ta izjava doneće vam ostvarenje. Ta izjava biće plodonosna"."

* * *

"Udružujete se sa onim sa čime vibrirate, zato hajde da svi vibriramo uspehom, srećom i obiljem."

* * *

"Sada je predodređeni čas. Danas je dan moje neverovatno dobre sreće."

* * *

"Intuicija je duhovna sposobnost koja visoko premašuje razložni um, a na tom putu je sve što želite ili vam treba."

* * *

"Isto tako često govorim da je molitva telefoniranje Bogu, a intuicija je kada Bog telefonira vama."

* * *

"Sada je potrebno da donesete odluku, suočavate se sa raskršćem. Zatražite definitivno, nepogrešivo vođstvo i dobićete ga."

* * *

""Izaberite danas kome ćete služiti" – intelekt ili božansko vođstvo."

* * *

"Za duhovni zakon postoji samo sada. Pre nego što pozovete, dobijate odgovor, jer "vreme i prostor su samo san", a vaš blagoslov čeka da ga spoznate uz pomoć vere i reči."

* * *

""Izaberite danas kome ćete služiti" – strahu ili veri."

* * *

"Svako delo pokrenuto strahom nosi klicu svog poraza. Potrebno je mnogo snage i odvažnosti da bi se verovalo Bogu. Često mu verujemo u sitnicama, ali kada dođe do velikih stvari, smatramo da je bolje da se njima sami pozabavimo, a onda dolazi do poraza i neuspeha."

* * *

"Prosečan čovek reći će vam da je gotovo sve nemoguće. Sve velike zamisli nailaze na otpor."

* * *

"Ne dozvolite drugim ljudima da vam zaljuljaju brod. Sledite put mudrosti i razumevanja: "Ne odstupaj od njega ni nadesno ni nalevo, da bi napredovao kud god pođeš"."

* * *

"Sa spoznajom bogatstva, dobijamo bogatstvo. Sa spoznajom uspeha, dobijamo dar uspeha, jer uspeh i obilje su stanja uma."

* * *

"Kada se danas nađemo na raskršću, neustrašivo sledimo glas intuicije. Biblija ga zove "nepomični glasić"."

* * *

"Božanski sam vođen, na raskršću sledim pravi put. Bog otvara put, tamo gde puta nema."

* * *

"Mogli bismo reći da je Mojsije ulio veru u decu Izraelovu. Njima je bilo draže da robuju starim sumnjama i strahovima (jer Egipat predstavlja mrak), nego da naprave ogroman zaokret i veruju, te pređu pustinju do Obećane Zemlje."

* * *

"Uistinu, treba preći pustinju da bismo stigli do naše Obećane Zemlje. Stare sumnje i strahovi stalno tavore u vašoj blizini, ali uvek postoji neko da vam kaže da krenete dalje! Uvek vam se na putu nađe neki Mojsije. Ponekad je to prijatelj, a ponekad intuicija!"

* * *

"Upamtite da Biblija govori o pojedincu. Ona govori o vašoj pustinji, vašem Crvenom Moru i vašoj Obećanoj Zemlji."

* * *

"Svako ima svoju Obećanu Zemlju, želju svoga srca, ali ste u ropstvu Egipćana (vaših negativnih misli), te vam se ona čini vrlo daleko, i previše dobra da bi bila istinita. Smatrate da je verovati Bogu poprilično rizičan predlog. Pustinja može da ispadne gora od Egipćana. A i kako da znate da vaša Obećana Zemlja zaista postoji? Razložni um će uvek podržati Egipćane. Ipak, pre ili kasnije, nešto kaže: "Kreni dalje!" Obično su to okolnosti – bivate primorani na to."

* * *

"Možda ste izgubili inicijativu jer toliko dugo živite kao rob Faraona (svojih sumnji, strahova i obeshrabrenosti). Recite sebi: "Kreni napred!""

* * *

"Jak istočni vetar shvatićemo kao jaku afirmaciju. Na primer, ako je vaš problem finansijske prirode, recite: "Bog je moj snabdevač, i sada mi dolaze velika srećna finansijska iznenađenja, vođena milošću i na savršene načine"."

* * *

"Rečeno nam je da Bog deluje na tajanstvene načine da bi izveo Svoja čuda. Možemo da kažemo i na iznenađujuće načine. Kada ste sastavili svoju izjavu za dobro materijalno stanje, učinili ste da zaduva istočni vetar."

* * *

"Dođite do svog Crvenog Mora nemaštine i ograničenja. Način da to učinite je da uradite nešto što će pokazati da se ničega ne plašite."

* * *

"Vode mog Crvenog Mora se razdvajaju, te prelazim preko suvog tla i idem dalje ka svojoj Obećanoj Zemlji."

* * *

"Svi mi moramo da imamo stražara na kapiji naših misli. Stražar na Kapiji je nadsvesni um. Imamo moć da izaberemo sopstvene misli."

* * *

"Pošto hiljadama godina živimo u trci misli, izgleda nam gotovo nemoguće da ih kontrolišemo. One jure našim umom kao krave ili ovce u stampedu. Ali samo jedan ovčarski pas može da kontroliše preplašene ovce i da ih povede do tora."

* * *

"Uzmimo neku izjavu i neprestano je ponavljajmo, dok nam misli besomučno jurcaju. Ne možemo uvek da kontrolišemo misli, ali možemo da kontrolišemo svoje reči, a ponavljanje ostavlja utisak na podsvest i tada postajemo gospodari situacije."

* * *

"Vaš uspeh i sreća u životu zavise od stražara na kapiji vaših misli, jer će se, pre ili kasnije, vaše misli kristalizovati u spoljašnjem svetu."

* * *

"Ljudi misle da će se osloboditi negativne situacije ako od nje pobegnu, ali suočavaju se sa istom situacijom ma gde otišli. Imaće ista iskustva sve dok ne nauče lekciju. Ova ideja je prikazana u filmu "Čarobnjak iz Oza"."

* * *

"Ova priča nas uči sledeće: Ako bežimo od svojih problema, oni će poći za nama."

* * *

"Budite neuzdrmani situacijom i ona će otpasti sama od sebe. Već smo pominjali magijski zakon ravnodušnosti: "Ništa od svega ovog me ne dodiruje", ili: "Ništa od svega ovog me ne uznemirava"."

* * *

"Kada više niste uznemireni, iz spoljašnjeg sveta nestaće svaka smetnja."

* * *

"Stvorićete naviku da poklanjate pažnju svakoj misli i reči tek kad budete uvideli njihovu važnost. Imaginacija, makaze uma, neprestano iseca događaje koji vam ulaze u život. Mnogi isecaju slike straha, videći stvari koje nisu božanski isplanirane."

* * *

"Kada bismo jasno videli savršeni plan, mogli bismo da izbavimo svet: ako svojim unutrašnjim okom vidimo svet mira, obilja i dobre volje."

* * *

"Magijski zakon ravnodušnosti znači da vas ne uznemiravaju nepovoljne pojave. Čvrsto se držite konstruktivne misli, koja pobeđuje."

* * *

"Potrebna je odlučnost i večita budnost za proveravanje reči i misli. Misli straha, neuspeha, ozlojeđenosti i zlovolje, moraju da se razveju i razgone."

* * *

"Vi hranite negativne misli pridajući im pažnju. Upotrebite magijski zakon ravnodušnosti i odbijte da budete zainteresovani. Uskoro ćete izgladneti "vojsku neprijatelja". Božanske ideje će se nagomilati u vašoj svesti, pogrešne zamisli će izbledeti i poželećete samo ono što Bog kroz vas želi."

* * *

"Kinezi imaju poslovicu: "Filozof prepušta kroj svog kaputa krojaču"."

* * *

"Stoga, prepustite plan svog života Božanskom krojaču i otkrićete da su vam svi uslovi trajno savršeni."

* * *

"Zemlja na kojoj stojim, sveta je zemlja. Sada se ubrzano proširujem u božanski plan mog života, gde su svi uslovi trajno savršeni."

* * *

"Put obilja je jednosmerna ulica. Kao što veli stara izreka: "Dva puta do njega ne vode"."

* * *

"Ili idete ka nemaštini, ili idete ka obilju. Čovek sa bogatom svešću i čovek sa siromašnom svešću ne idu istom mentalnom ulicom."

* * *

"Za svakog pojedinca božanski je isplanirano izdašno sledovanje. Bogat čovek ga pronalazi, jer bogate misli proizvode bogato okruženje."

* * *

"Izmenite svoje misli i za tren oka će se izmeniti svi vaši uslovi. Vaš svet je svet kristalizovanih ideja, kristalizovanih reči."

* * *

"Hvala i zahvalnost otvaraju kapije, jer očekivanje uvek pobeđuje."

* * *

"U nadsvesnom (ili Hristu iznutra), svakom zahtevu izdašno se udovoljava, a vaše dobro je savršeno i trajno."

* * *

"Morate da imate veliku želju za finansijskom slobodom, morate da se osećate bogato, morate da vidite sebe kao bogate, morate stalno da se pripremate za bogatstvo. Postanite poput malog deteta i poverujte da ste bogati. Tada očekivanjem ostavljate utisak na podsvest."

* * *

"Imaginacija je čovekova radionica, makaze uma, gde on stalno kroji događaje u svom životu!"

* * *

"Nadsvest je oblast nadahnuća, otkrovenja, prosvetljenja i intuicije. Intuicija je uglavnom poznata kao "slutnja". Nadsvest je oblast savršenih ideja. Veliki genije svoje misli uzima iz nadsvesti."

* * *

"Ovo ne znači da treba da bacite novac koji imate, ali nemojte da zavisite od njega. Zavisite od nevidljivih zaliha, od Banke Imaginacije."

* * *

"Pridružimo se sada Bogu i budimo u miru. Jer On će biti naše zlato, naše srebro i svo naše blago."

* * *

"Nadahnuće Svemogućeg biće moja odbrana i imaću puno svega što mi je potrebno."

* * *

"Dvadeset i treći psalm je najpoznatiji među psalmima – možemo čak reći da je osnovni ton u Bibliji. On govori čoveku da nikada neće oskudevati, ako je spoznao da je Gospod njegov pastir: ako je spoznao da Beskonačna Mudrost zadovoljava svaku njegovu potrebu."

* * *

"Ako danas steknete ovo uverenje, svaka vaša potreba biće zadovoljena sada i zanavek. Odmah ćete iz sfera obilja privući ono što želite ili vam treba, jer ono što vam treba već vam je na putu."

* * *

"Često čujemo kako ljudi kažu: "Ne mislim da je ispravno tražiti od Boga novac ili stvari"."

* * *

"Oni ne uviđaju da je ovaj Kreativni princip u svakom čoveku (Otac iznutra). Prava duhovnost znači dokazati da je Bog vaš jedini snabdevač, svakog dana, a ne tek povremeno."

* * *

"Isus Hrist je znao ovaj zakon, jer sve što je poželeo ili mu je zatrebalo, odmah mu se na putu pojavljivalo – hleb i ribe i novac iz ribljih usta."

* * *

"Sa ovom spoznajom nestaće svo gomilanje i štednja. To ne znači da ne treba da imate veliki račun u banci ili ulaganja, ali znači da ne treba da zavisite od njih, jer ako nešto izgubite na jednoj strani, steći ćete na drugoj."

* * *

"Uvek će "vaši ambari biti puni a vaša šolja će se prelivati"."

* * *

"Kako se uspostavlja veza sa nevidljivim zalihama? Tako što se uzme izjava Istine koja nas pokreće i daje nam spoznaju."

* * *

"Ovo nije otvoreno samo za nekolicinu odabranih, jer: "Ko god pozove ime Gospodnje biće spašen". Gospod je vaš pastir i moj pastir i svačiji pastir."

* * *

"Bog je Vrhunska Inteligencija posvećena zadovoljavanju čovekovih potreba: objašnjenje je da je čovek Bog na delu. Isus Hrist je rekao: "Ja i Otac smo jedno"."

* * *

"Možemo da parafraziramo ovu izjavu i kažemo: "Ja i veliki Kreativni princip Univerzuma smo jedno te isto"."

* * *

"Čoveku nešto nedostaje samo kada izgubi vezu sa Kreativnim principom, kome mora potpuno da veruje, jer je to Čista inteligencija koja zna put do Ispunjenja."

* * *

"Razložni um i lična volja uzrok su kratkog spoja."

* * *

""Veruj u mene i ja ću to sprovesti u delo.""

* * *

"Gotovo svaki veliki uspeh zasnovan je na neuspehu."

* * *

"Da, nemojte da vas prevari tama pre svitanja."

* * *

"Dobro je povremeno gledati svitanje, da biste se uverili kako je ono potpuno izvesno."

* * *

"To je prekrasna zora koja osviće svakome od nas, posle izvesnog perioda tame. Vaša zora Uspeha, Sreće i Obilja zasigurno dolazi."

* * *

"Ovog dana Gospod je vaš pastir! Ovog dana nećete oskudevati, jer ste vi i veliki Kreativni princip jedno te isto."

* * *

"Traganje za Gospodom znači da čovek mora da učini prvi korak."

* * *

"Tragate za Gospodom sastavljajući afirmacije i pripremajući se za dobro."

* * *

"Ako tražite uspeh, a spremate se za neuspeh, dobićete ono za šta ste se pripremali."

* * *

"Tretman vam neće pomoći ako u njega ne verujete, jer vera i iščekivanje urezuju u podsvesni um sliku ispunjenja."

* * *

"U dvadeset i trećem psalmu čitamo: "On je obnovio moju dušu". Vaša duša je vaš podsvesni um, i morate da je obnavljate novim idejama. Sve što osećate duboko u sebi urezano je u podsvest i ispoljava se u vašim poslovima."

* * *

"Ako ste uvereni da ste neuspešni, takvi ćete i biti, sve dok u podsvest ne budete utisnuli ubeđenje da ste uspešni. To se radi korišćenjem izjave koja nešto u vama pomera."

* * *

"Neophodno je da sačinite izjavu, zato što ponavljanje ostavlja utisak na podsvest. U početku ne možete da kontrolišete svoje misli, ali možete da kontrolišete reči. Isus Hrist je rekao: "Rečima svojim opravdan si, i rečima svojim osuđen si"."

* * *

"Svakoga dana izaberite ispravne reči; ispravne misli!"

* * *

"Sposobnost zamišljanja je kreativna sposobnost: "Iz zamisli srca potiče sve u životu"."

* * *

"Svi mi imamo banku iz koje možemo da uzimamo, banku Imaginacije."

* * *

"Zamislimo da smo bogati, zdravi i srećni: zamislimo da su svi naši poslovi u božanskom redu, ali način ispunjenja prepustimo Beskonačnoj Mudrosti."

* * *

"Gospod je moj pastir; nikada neću oskudevati."

* * *

"Možemo reći: "Traži prvo svet čudesnog i sve stvari će ti se pridodati". Do njega se jedino može dopreti stanjem svesti."

* * *

"Isus Hrist je rekao da moramo da postanemo "kao malo dete", da bismo ušli u Carstvo. Deca su neprestano u stanju radosti i čuđenja!"

* * *

"Budućnost u sebi nosi obećanja tajanstvenog dobra. Sve je moguće preko noći."

* * *

"Zato gledajmo u čudu ono što je pred nama."

* * *

"Deca su ispunjena srećnim iščekivanjem sve dok ne odrastu i dok ih nesrećna iskustva ne izbace iz sveta čudesnog!"

* * *

"Svi smo se sada vratili u svet čudesnog, gde sve može da se dogodi preko noći, jer kad čuda dolaze, ona dolaze brzo! Zato postanimo svesni Čuda: pripremimo se za čuda, očekujmo čuda, i tako ćemo ih prizvati u svoj život."

* * *

"Možda vam je potrebno finansijsko čudo. Svaki zahtev ima svoje ispunjenje. Uz pomoć aktivne vere, reči, intuicije, oslobađamo nevidljivo ispunjenje."

* * *

"Željeno nam se obično ostvaruje "za tren oka". U Božanskom Umu sve je vremenski isplanirano sa začuđujućom preciznošću. Na čoveku je da bude sasvim budan za vođstvo i predosećaje, jer sve što želi ili mu treba nalazi se na magičnom putu Intuicije."

* * *

"To je slika situacije kroz koju prolazi prosečan student Istine, kada je suočen sa nekim problemom. Napadaju ga misli sumnje, straha i očajanja, da bi potom neka izjava Istine blesnula u njegovoj svesti: "Božiji putevi su ingeniozni, Njegovi metodi izvesni!" Tada se priseća drugih teškoća koje je prevladao, i poverenje u Boga se vraća. On misli: "Ono što je Bog učinio pre, uradiće za mene, i više od toga!""

* * *

"To je dobro reći kada razmišljate o svojim prošlim uspesima, sreći ili bogatstvu – sve što ste izgubili poteklo je od uzaludnih maštanja. Strah od gubitka uvukao vam se u svest, nosili ste teško breme i borili se, promišljali umesto da se držite magičnog puta intuicije. Ipak, za tren oka sve vam se opet vraća, jer, kako kažu na Istoku: "Ono što Gospod daje, ne može nestati"."

* * *

"Upamtite, sada je predodređeno vreme! Danas je pravi dan! A vaše dobro može se dogoditi preko noći."

* * *

"Gledajte u čudu ono što je pred vama!"

* * *

"Svi smo mi ispunjeni božanskim iščekivanjem: "Vratiću vam godine koje su skakavci pojeli!""

* * *

"Neka sada svako od vas pomisli na dobro koje mu izgleda teško ostvarivo. To može da bude zdravlje, bogatstvo, sreća ili savršeno samoostvarenje."

* * *

"Nemojte da razmišljate kako ovo dobro može da se postigne, samo se zahvalite za sve što ste već dobili na nevidljivom nivou: "Zato su koraci koji njemu vode takođe obezbeđeni"."

* * *

"Budite sasvim budni za vođstvo intuicije, i iznenada ćete se naći u Obećanoj Zemlji."

* * *

"Gledam u čudu na ono što je preda mnom."

* * *

"Sustignite svoje dobro! To je novi način da se kaže: "Pre nego pozovu, odazvaću se"."

* * *

"Vaše dobro vam prethodi, dolazi pre vas. Kako, međutim, da sustignete svoje dobro? Morate imati oči da vidite i uši da čujete, inače će vam umaći."

* * *

"Uzmite izjavu: "Potpuno sam budan za dobro koje mi pripada, nikada ništa ne propuštam"."

* * *

"Svo kretanje napred potiče od želje."

* * *

"Jasno razmislite o neodoljivoj moći misli. Mnogi su većinom u magli, donose pogrešne odluke i idu pogrešnim putem."

* * *

"Bez obzira šta radite, zatražite da budete vođeni. To štedi vreme i energiju, a vrlo često i ceo život jadikovanja."

* * *

"Sva patnja potiče od narušavanja intuicije. Ako intuicija nije izgradila kuću, oni koji je grade rade to uzalud."

* * *

"Steknite naviku predosećanja, i uvek ćete biti na magičnom putu."

* * *

"Kada se rukovodimo duhovnim zakonom, pomažemo da se desi ono što već jeste. U Univerzalnom Umu to je kao ideja, ali se iskrenom željom kristalizuje u stvarnosti."

* * *

"Da li vam vaše želje donose krila? Svi bi trebalo da pomognemo da se dogodi neka naizgled nemoguća stvar."

* * *

"Jedna od mojih izjava je: "Neočekivano se događa, moje naizgled nemoguće dobro sada se dešava"."

* * *

"Ne uvećavajte prepreke, veličajte Gospoda – što znači, uvećavajte Božiju moć. Prosečan čovek zadržava se na svim preprekama i smetnjama koje sprečavaju da se desi njegovo dobro."

* * *

""Udružujete se sa onim što primećujete", te ako svoju nepodeljenu pažnju pridajete preprekama i smetnjama, one bivaju sve gore i gore."

* * *

"Poklonite Bogu svoju nepodeljenu pažnju. Nastavite da ponavljate u sebi (usred svih prepreka): "Božiji putevi su ingeniozni, Njegovi metodi izvesni"."

* * *

"Božija moć je nepobediva (iako nevidljiva)."

* * *

"Kada ostvarujemo svoje dobro, moramo da odvratimo pogled od nepovoljnih pojava: "Ne sudi prema izgledu"."

* * *

"Uzmite neku izjavu koja će vam pružiti osećaj sigurnosti: "Duga Božija ruka nadvija se nad ljude i okolnosti, kontrolišući situaciju i štiteći moje interese!""

* * *

"Kada iskreno želimo (bez neverice), sustižemo ono što želimo i želja se kristalizuje u spoljašnjosti. "Ispuniću vam pravične želje vašeg srca.""

* * *

"Ispravna želja može da se nazove eho Beskonačnog. Ona je već savršena predstava u Božanskom umu."

* * *

"Svi pronalazači sustižu zamisli o stvarima koje pronalaze."

* * *

"Najvažnija stvar u životu je da omogućimo da se dogodi božanski plan. Baš kao što je slika hrasta već u žiru, božanski plan vašeg života je u vašem nadsvesnom umu, i na vama je da u svojim poslovima stvorite savršen model. Tada ćete voditi magičan život, jer su u božanskom planu svi uslovi trajno savršeni."

* * *

"Ljudi prkose božanskom planu kada su uspavani za dobro koje im pripada."

* * *

"Probudite se vi koji spavate i sustignite svoje dobro!"

* * *

""Pozovi me i odazvaću ti se i pokazati velike i moćne stvari za koje ne znaš.""

* * *

"Sada sustižem svoje dobro, jer pre nego što pozvah, odgovoreno mi je."

* * *

"Bez obzira koliko bezizlazna neka situacija izgledala, Beskonačna Mudrost zna izlaz."

* * *

"Radeći sa Bogom-Moći, čovek postaje bezuslovan i apsolutan. Hajde da spoznamo ovu skrivenu moć koju u svako doba možemo da prizovemo. Stupite u vezu sa Beskonačnom Mudrošću (Bogom iznutra), i sve pojave zla će ispariti, jer su potekle od čovekovog "uzaludnog zamišljanja"."

* * *

"Kao što uvek kažem, koristite izjavu koja "nešto pomera", što znači, daje vam osećaj sigurnosti."

* * *

"Ako vam nedostaje išta dobro, još uvek ste uspavani za svoju dobrobit."

* * *

"Isus Hrist je rekao: "Kada se dvojica među vama slože, to će se desiti". To je zakon sporazuma."

* * *

"Govorite što je moguće manje o svojim poslovima, a i tada jedino sa onima koji će vas ohrabriti i nadahnuti. Svet je pun "mokrih čarapa", ljudi koji će vam reći da "to nije moguće", i da ciljate suviše visoko."

* * *

"Biblija naravno govori o stanjima svesti. Nalazite se u divljini ili pustinji, kada niste u skladu – kada ste ljuti, ozlojeđeni, uplašeni i neodlučni. U mnogim slučajevima, uzrok lošeg zdravlja je to što niste u stanju "da se odlučite"."

* * *

"Intuitivna osoba nikada nije neodlučna. Ona ima svoje vođsvo i predosećanja, i smelo ide dalje, znajući da je na pravom putu."

* * *

"U Istini uvek tražimo da nam se da sigurno vođstvo za ono što treba da uradimo. Ako ga zatražimo, uvek ćemo ga i dobiti. Ono ponekad dolazi kao intuicija, a ponekad dolazi spolja."

* * *

"Zaista vodimo magične živote, vođeni i obezbeđeni na svakom koraku, samo ako imamo uši da čujemo i oči da vidimo."

* * *

"Naravno, napustili smo intelektualni nivo i uzimamo iz nadsvesnog, od Boga iznutra, koji kaže: "Ovo je put, njime hodi"."

* * *

"Sve što treba da znate, otkriće vam se. Sve što vam nedostaje, dobićete. "Tako reče Gospod koji načini put u moru i stazu u moćnim vodama.""

* * *

""Ne pamti prošle stvari, niti se bavi starim stvarima.""

* * *

"Ljudi koji žive u prošlosti ugrožavaju svoju vezu sa čudesnim sada. Bog zna samo za sada; sada je predodređeno vreme, danas je dan."

* * *

"Mnogi ljudi vode život skučenosti, gomilanja i štednje, uplašeni da koriste ono što imaju, što im donosi samo još veću nemaštinu i veća ograničenja."

* * *

"Morate da živite u sadašnjosti i budete sasvim budni za prilike koje vam se ukazuju."

* * *

"Bog je Davalac i Dar i sada stvara svoje čudesne puteve."

* * *

"Kada zatražite da se ispolji Božanski Plan vašeg života, zaštićeni ste od stvari koje nisu u Božanskom Planu."

* * *

"Možete misliti da sva vaša sreća zavisi od ispunjenja samo jedne stvari, a kasnije se zahvaljujete Bogu što baš tu stvar niste dobili."

* * *

"Ponekad ste u iskušenju da sledite glas razuma i dvoumite se oko intuitivnih nagoveštaja, a onda vas najednom Ruka Sudbine postavi na pravo mesto. Vođeni milošću, ponovo se nalazite na magičnom putu."

* * *

"Sada ste sasvim budni za ono što je dobro za vas – imate uši koje čuju (vaše intuitivne nagoveštaje) i oči koje vide otvoren put ispunjenja."

* * *

"Genije u meni je oslobođen. Sada ispunjavam svoju sudbinu."

* * *

"Ništa ne može da spreči, ništa ne može da odloži ispoljavanje Božanskog Plana mog života."

* * *

"Svetlo nad svetlima obasjava moj put, otkrivajući Otvorenu stazu Ispunjenja!"

(Izdavač: LOM, Beograd, 2004. godina)

Pretraga

Biografija - Florens Skovel Šin

 Florens Skovel ŠinFlorens Skovel Šin (1871-1940), poznatija kao "čudotvorka", godinama je držala školu metafizike u Njujorku. Bila je veoma popularna kao duhovni učitelj i iscelitelj, uvek spremna za razgovor, otvorena i duhovita. Nikada nije bila konvencionalna niti se trudila da ostavi utisak na druge, što je možda jedan od razloga ogromnog uticaja koji je izvršila svojim knjigama. Ona piše o onom što nam je blisko, svakodnevno, i njeno duhovno učenje probija se snažno i jasno...

"Kada razvijemo svoju intuiciju i steknemo naviku predosećanja, uvek smo na pravom putu. Živeti intuitivno znači život u četvrtoj dimenziji, u svetu čuda", poručuje nam Florens Skovel Šin.

"Postanimo svesni čuda, pripremimo se za njih, očekujmo čuda, i ona će se ostvariti, jer ih tako prizivamo u svoj život. Postanimo kao malo dete i poverujmo da smo uspešni. Imaginacija je čovekova radionica, makaze uma, pomoću nje čovek kroji događaje u svom životu."